המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

אלימלך אלה

054-6329633    ellamelech22@gmail.com    http://www.ella-elimelech.com

פונט מטילדה

עיצוב פונט ראווה עברי חלול בהשראה קליגרפית, המאופיין בזרימה קווית רציפה ובניגוד בין קווי האורך לקווי הרוחב באותיות. הפונט מורכב משני משקלים - חלול ומלא - וכולל סט מלא של אותיות עבריות, מספרים, סימני פיסוק, ניקוד ואותיות אלטרנטיביות.

מנחים: קובי פרנקו, הילה שאלתיאלי