המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

איטח חגי

052-8883010    itahagai@gmail.com    www.hagaitah.com

משק 35

אריזה ומיתוג למשק החקלאי של משפחתי, העוסק בגידול עגבניית ליקופן משני זנים: עגבניית שרי "יובל" ועגבניית "איתן", שייחודן בטעמן ובערכן הבריאותי. מההיבט המיתוגי הושם דגש על רעיון החקלאות הישירה; מההיבט של עיצוב האריזה הושם דגש על חומרי אריזה המשמרים טריות ומשדרים חדשנות באספקט השיווקי.

מנחים: דקל בורוכוב, רחל דהן