המחלקה
לתקשורת חזותית



דבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

איזנבך דבורה

050-5960607    dvoraizen@gmail.com   

יונה

סרט באנימציה קלאסית, העוסק בדמותו של הנביא התנ"כי יונה ומציע לו פרשנות אישית. העלילה נשענת על דמותו המיוסרת וחסרת האונים של יונה הנביא, בשילוב מוטיב של צמיחה ופריחה, הבא לידי ביטוי בסיפור המקראי בדמות צמח הקיקיון. שמו של הסרט נגזר מן הפסוק האחרון בספר, המבאר את משמעות הסיפור כולו.

מנחים: חנן קמינסקי, ערן שטרן