המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

אוצרטני קטי

054-6754628    katysuf@gmail.com   

דברים שמעצבנים אותי

שבעה גיפים (gif) העוסקים בסיטואציות קריקטוריות בחברה הישראלית המקוממות אותי באופן יומיומי. מדובר באוסף סיטואציות החוזרות על עצמן ואינן מתוקנות, אף על פי שהן ידועות כעוולות או אי-סדרים הדורשים תיקון.

מנחים: ערן שטרן, חנן קמינסקי