המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

אברהם עומרי

050-2649320    omriav89@gmail.com    http://creatives.co.il/omri.av/

עטרה ללשונה

סדרת כרזות הבוחנת את השפה ומתריעה על תהליך השחיקה שעוברת העברית המודרנית - על עיצוריה והגייתה. הפרויקט ”עטרה ללשונה" מציע לימוד מחודש של הגיות ועיצורים שנשכחו, בהשראת הטקסט המכונן של העם היהודי - התנ"ך.

בתהליך העבודה נבחנת התפתחות השפה, השתקפותה והשפעתה על התרבות הישראלית העכשווית, כמו גם האופן בו השפה החיה והמדוברת מכילה ומבטאת שינויים.

מנחים: קובי פרנקו, הילה שאלתיאלי