שור מאי

052-8429990    mayshur@gmail.com   

מערכת הידרופונית

הפרויקט עוסק בהכנסת גידולים וצמחים בשיטה הידרופונית, לסביבה אורבנית. המערכת מורכבת מיחידות עצמאיות שנתלות על הקיר, כשהקונסטרוקציה שלהן משמשת כבית למכלים וגם להובלת המים. זאת באמצעות משאבה ומערכת השקיה בסירקולציה. כל יחידה מתפקדת לבדה, אך יכול גם לתקשר עם אלו הסמוכות לה, כך שנוצרת צורה חדשה על הקיר. המגדל יכול לעצב צורה זאת כרצונו, תוך התחשבות בשטח הפנוי בביתו. 

  • מנחה: מיכל פרייפלד