קרת שיר

054-7803697    shirk12@gmail.com   

מחיצה

במסגרת הפרויקט חקרתי התנהלות אישית במרחב משותף: בחנתי את הדינמיקה הזוגית בבית, בה אנו מתנהלים כאינדיבידואלים בעלי צרכים דינאמיים שונים ומשתנים. 

בחרתי לעצב מחיצה לחלוקת החלל, המשמשת ככלי תקשורת לניהול שיח על טריטוריה וצרכים. תנועת התריסה מסמנת לבני הבית טווח של מצבי רוח ומציינת מתי רוצה בן/בת הזוג פרטיות או מעוניין להיות ביחד.

  • מנחה: מיכל פרייפלד