חורש כליל

052-6053642    klild@walla.com   

סדרת שרפרפים העוסקים ביחס בין אובייקטים, בו כל שרפרף נפגש עם גורם נוסף כחלק מהמימוש שלו. בסדרה שלושה יחסים: בין שרפרף לקיר, בין שרפרף לפינה ובין שרפרף לשרפרף. 

השתמשתי במבנה בסיסי של שרפרף, אותו העברתי שינויים בהתאם לצורת מפגש השונות וקבעתי מספר פרופילים וגדלים קבועים בהם אשתמש.

  • מנחה: פיני ליבוביץ'