ויזלברג חגית

054-6898239    haghagit85@gmail.com    http://hagitwieselberg.wix.com/design

זמן-אורך-משקל

סדרת מוצרי מדידה - שעון, סרגל ומאזני אפיה – העוסקים במתח בין חוסר דיוק לפונקציונליות המבוססת על דיוק.

בהיותי אדם מדויק, המוצרים פועלים בצורה מדויקת, אך חוסר הדיוק שלהם בא לידי ביטוי בהבנתם על-ידי המשתמשים.

  • מנחה: ברק אשר