דמתי לינור

054-7526550    decazoid@gmail.com    http://decazoid.wix.com/linur-damti1

ערכה לפוחדים מטיסה

ערכה להתמודדות עם פחד טיסה: קופסא המכילה שלושה אובייקטים, כל אחד מהם מייצג שלב, כשם שהמטופל מקבל מהמטפל מספר שלבים שעליו לעבור בדרך להתגברות על הפחד.

האובייקטים, המבוססים על חישה, מאפשרים למשתמש לעבוד עם דמיונו, להדריך את עצמו ולפתח תחושת שליטה בסיטואציה בה הוא מרגיש חרד, וכל זאת על ידי שימוש בטקסטורות, חומריות וצורניות משתנות. 

  • מנחה: פיני ליבוביץ'