דגן אור

052-8417678    or@floor4.co.il   

אמיר

הפרויקט עוסק בהוויה תרבותית-מקומית - שילוב בין התרבויות היהודיות והערביות, המשפיעות ומושפפות אחת מהשנייה.

בחנתי את המאפיינים הדתיים מזווית ראייה חילונית ועיצבתי כלי נגינה המשלב בין שתי התרבויות, תוך שימור מאפיינים אסתטיים משותפים להן. שאבתי השראה מהתפתחות הכינור, כלי נגינה המאופיין עם התרבות היהודית והערבית כאחד. עיצוב כלי הנגינה מתבסס על האומנות השימושית המסורתית, שפע וקישוט בזווית ראיה מינימליסטית עכשווית.

  • מנחה: דוד ספקטר