כנפי מיכל

054-7626144    canfimichal@gmail.com   

בין השורות

הפרויקט מבוסס על שזירה של מתכת ובד, ששילובם יוצר מבניות בעלת אסתטיקה מובחנת וברורה. אופן שזירת החוטים משפיע על צורת התכשיטים ומתווה את השימוש בהם. תהליך העבודה, שהתבסס על טכניקות של צורפות קלאסית, חשף בפני אפשרויות חדשות של יצירה והתמודדות עם החומר ותכונותיו.

מנחים: אורינה מרצקי-פרנטה ואילן (קורן) קרייזמן