גרוסמן מרי

052-6762373    Grosmman.mary@gmail.com    www.marygrossman.com

250

בגיל 5 עליתי עם משפחתי לישראל, מאז אני עסוקה בשאלה לאן אני שייכת: לחברה הישראלית או הרוסית? במסגרת הפרויקט יצאתי לחפש את זהותי ואת הקו העיצובי המגדיר אותי בחברה: החומרים, הטכניקות, הפשטות וההבנה מאיפה באתי ולאן אני הולכת. באובייקטים שיצרתי שילבתי בין טכניקות של צורפות קלאסית, אוריגאמי ושימוש באמייל. החיבור בין ישן לחדש ובין מגוון חומרי גלם, בהם: כסף, פליז ורשת נירוסטה,  אפשר לי לבטא את המורכבות והניגודיות שבתוכי: שקיפות מול אטימות, רכות וקושי, ישר ומכופף. השם שבחרתי לפרויקט - 250 - הוא תרגום מספרי של שמי בגימטריה ובכך הוא מבטא את המסע למציאת זהותי האישית.

מנחים: גילי גולן-סחר ואורינה פרנטה-מרצקי