שריקי-רכס מירית

050-7440013    Shriki.mirit@gmail.com   

מקו למרחב

מה קורה בקו שמחבר בין הבניין לחזית ולמה הוא בעצם רק קו? הפרויקט צמח מתוך ביקורת על הניתוק והניכור בנקודות המפגש בין הבניינים בעלי קירות המסך לרחוב, ומציע מרחב ביניים המקשר ביניהם. הגדרתי מחדש פרוגרמה ציבורית, המשלבת וממשיכה את החזיתות לרחוב. באופן זה היא מפתחת את המרחב הציבורי במספר מישורים: פיתוח החזית, פיתוח מרחב הביניים ופיתוח הרחוב.