שסל ארנון

054-8877806    שסל ארנון // משחק הבורסה chasselarnon@gmail.com   

משחק הבורסה

מתחם הבורסה מהווה עבורי מיקרוקוסמוס לחברה הישראלית, ההופכת ליותר ויותר מעמדית ואינה מאפשרת שוויון הזדמנויות. ברוח זאת, פיתחתי משחק המשקף את הסוגיות החברתיות והכלכליות הבוערות בישראל, כפי שהן באות לידי ביטוי באזור: השחקנים מסווגים בהתאם לרמתם הכלכלית, כשהתקדמותם תלויה בביצוע פעולות המזכות אותם בכסף. המשחק תוכנן ומשוחק בטכנולוגיה של מציאות רבודה (AR), המספקת רובד נוסף לסביבה הנתפשת באמצעות אביזרים דיגיטליים, כמו משקפיים או טלפון סלולארי.

מנחים: אדר' ערי גושן, דר' רבקה ויטל, אדר' רן שבתאי