רכטמן ספיר

052-8782453    sapirechtman@gmail.com   

לעצור בתנועה

הפרויקט מתמודד עם התנהלות האנשים במתחם הבורסה, המאופיינת במרוץ אינטנסיבי לעבודה וממנה, ללא עצירה ושהייה במרחב. בחרתי לטפל בתופעה זאת על-ידי יצירת מרחב ביניים שישהה את הקצב המואץ. האזור בו התמקדתי הוא רחוב הרקון, המתעד להיות מדרחוב. כדי למנוע את הפיכתו לעוד מרחב בורסאי-טיפוסי, הצבתי בו אובייקטים דינאמיים משני סוגים - יוצרי צל וכאלה המשמשים לישיבה - המגיבים לתנועת האנשים במרחב. באופן זה נוצר גירוי במרחב, המעורר סקרנות בקרב העוברים ושבים ומעודד אותם לעצור לרגע ולחוות את סביבתם.

מנחים: אדר' קובי זיק, אדר' רן שבתאי