רוחאנא עביר

050-6350888    abeer.rou@gmail.com   

אופנה בנויה

האדריכלות בת-זמננו שואפת לנצחיות ומבקשת לטשטש סימנים שההיסטוריה של המבנה עשויה להותיר עליו. לפיכך, נעשה שימוש רב בחומרים שאותות הזמן אינם ניכרים עליהם, כמו למשל - חיפוי חזיתות מבנים בזכוכית. כתוצאה מכך מתקבל מופע אחיד של מבנים ונוצרת תחושה של איבוד המרחב. הפרויקט מציע "כסות אופנתית" לבניינים במתחם הבורסה, שתדגיש את האופי המיוחד שהזמן מטביע בהם. בכך הוא משלב בין 2 דיסציפלינות שלכאורה אינן קשורות: ארכיטקטורה ואופנה.

מנחה: אדר' עודד קוטוק