מור בר

052-5461196    Barmor071089@gmail.com   

קירות המסך ברחבי מתחם הבורסה הם בעלי מראה אחיד, המשקף את ההמון האנונימי הפועל בתוך המבנים. בהתאמה לכך, המרחב שטוח, אנונימי וחסר זהות. הפרויקט מבקש להעניק לחלל יכולת ביטוי אינדיווידואלית, תוך טשטוש הזכוכית הקשיחה והקרה ויצירת קרום דינאמי, אורגני וגמיש. באופן זה ייווצר פסיפס של מצבים, בהם כל אחד יוכל לעצב את המרחב כרצונו.

מנחה: אדר' עודד קוטוק