מאיר יעל

055-6644484    Yael.rezn@gmail.com   

WinDesign

כבר בשלבים הראשונים של המחקר אודות מתחם הבורסה, משכו את תשומת לבי הרוחות הנושבות בו. בפרויקט הגמר בחרתי להתמקד בכיכר שניצר, בחלקו הדרום-מזרחי של המתחם, בה מורגשות "מנהרות רוח" עוצמתיות הנוצרות מריבוי המגדלים הגבוהים שמסביב. ביקשתי "להלביש" את הכיכר השוממת באדריכלות המתהווה על-ידי תנועת הרוח וליצור באמצעותה חוויה המבטאת את הבלתי-נראה. באופן זה, יוכלו העוברים בה לחוות אותה גם מבחינה פיזית, גם לאור הצורניות העוטפת אותה. בתוך כך, הצבתי במתחם תחנה לייצור אנרגיה חשמלית, שתספק חשמל למגדלים הסמוכים ולשאר האזור.

מנחים : פרופ' יעל מוריה, ד"ר רבקה ויטל, אדר' עודד קוטק