לוסקי דנה

052-4321981    Luskidana@gmail.com   

Present is the new Past

הפרויקט מציע נקודת מבט ביקורתית על משמעות המושג "זמן" בעולם הארכיטקטורה. זאת מתוך הסתכלות על השימושים השונים שמבנה עובר לאורך תקופת זמן. בחרתי לייצור שימור וחידוש למבנה מלטשות מזדקן שאיבד את ייעודו עם השנים. המבנה המתחדש משמר את רוח התקופה ומדגיש את "צלקות" המבנה, תוך יצירת מטמורפוזה למצב הקיים. חידוש המבנה נועד להפיח חיים ופנאי במרחב עבודה ללא הפסקה.

מנחים: ד"ר רבקה ויטל, אדר' קובי זיק