כהן שני

054-5822208    shannimn@gmail.com   

PopApp Bursa

הפרויקט נולד מתוך עמדה ביקורתית כלפי ההתנהלות הכלכלית-חברתית המאפיינת את מתחם הבורסה. לשם כך יצרתי "חברה שיתופית" כלכלית, המבוססת על העיקרון של "תן וקח" ועל שוויוניות בייצור ובצריכה. באמצעות "פילטרים חברתיים" טושטשו ההיררכיות הקיימות בין תושבי/עובדי מתחם הבורסה, תוך התייחסות לתחומי העניין שלהם אחרי שעות העבודה. הפרויקט מספק פתרון לחללים הפרטיים באזור - בהם: חניונים, משרדים וגגות - לאחר שעות הפעילות ומאפשר להשתמש בהם למפגשים חברתיים ולקיום אירועים אלטרנטיביים.

מנחים: ד"ר רבקה ויטל, חגי זקאי, אדר' רן שבתאי