הופלנד טליה

052-3972108    talyahofland@gmail.com   

קבוצת הבורסה

הפרויקט מגלם את האינטראקציות היומיומיות סביב הרעיון של מטבח שיתופי, המאפשר יצירת מפגשים בין עובדי הבורסה בזמן הכנת האוכל.בהשראת חדר האוכל בקיבוץ בו גדלתי, ביקשתי ליצור קהילה שיתופית-חברתית ומעורבת, בה חברים כלל עובדי מתחם הבורסה.

מנחה: אדר' עודד קוטוק