דנציגר נעמה

054-6814410    naamadantziger@gmail.com   

קפסולות שינה

הפרויקט מציע מרחב חדש המטשטש את הדיכוטומיה בין המרחב הפרטי והציבורי במתחם הבורסה. בחרתי להתמקד בפעילות הכי אנושית ובסיסית של שינה/מגורים, המנוגדת לאופי הפעילות הנוכחית באזור: רובה עסקית, עמלנית, נמרצת ומתרחשת בשעות היום. הבחירה לשלב דווקא שם את מצב הקיצון ההופכי, מטשטש את הפער בין פעילות למנוחה, בין יום ללילה ובין עבודה לפנאי. באופן זה הופך המתחם למפלט של שינה ומהווה חלופה של סביבת מגורים חדשה, המשלבת בתוכה גם עבודה. בחרתי ליצור "קפסולות שינה" באמצעות תוספות בנייה נקודתיות על מבני משרדים קיימים. אלו יתפקדו כיחידות דיור קומפקטיות להשכרה - החל מטווח זמן של שעות ספורות עד ללילה שלם - תוך התייחסות לחלל המשותף שנוצר ביניהן, שמטרתו "לרכך" בין המרחב הציבורי לפרטי. ה"קפסולות" החדשות מיועדות לעובדי האזור שנתקעו בו בשעות ערב מאוחרות, כמו גם לסטודנטים שלומדים בקמפוס שנקר הסמוך.

מנחה: אדר' קובי זיק