דוד-לוי אורית

054-2703202    Oritdavid30@gmail.com   

גינת גג אורבנית

מתחם הבורסה מורכב ממגדלים גבוהים ומבנים נמוכים שחלקם נטושים. ההזנחה והלכלוך על גגות המבנים מכערים את הנוף האורבני, והפרויקט מבקש לשפר אותו באמצעות גינות ציבוריות ירוקות. השהות בגינות הגג מציעה חוויה אישית ו/או קבוצתית ומאפשרת לצפות בנוף ממגוון נקודות תצפית. באופן זה יוצר הפרויקט נוף אורבני חדש למתחם הבורסה.

מנחה: ד"ר רבקה ויטל