דבוש לירז

054-7245016    dabushliraz@gmail.com   

Living Building

מבנה מגורים "חי", הנבנה ומתפתח לפי הצורך על-ידי דייריו בני האוכלוסיות השונות. הפרויקט נוצר בהשראת שכונות עוני בארץ ובעולם ומתוך המחקר שערכתי במתחם הבורסה אודות המעמדות המתקיימים בו והתפיסה הקפיטליסטית המאפיינת אותו. המבנה מבוסס על קונסטרוקציה (שלד המבנה) לה מתווספים חללי המגורים, כשהדיירים הם שקובעים את מיקום יחידות הדיור ועיצבן. באופן זה מתקבל עיצוב ייחודי למבנה הקומות, המתפקד במקביל כשכונה וכבית.

מנחים: אדר' קובי זיק, ד"ר רבקה ויטל