גולן מתן

052-8337034    matan_go@hotmail.com    http://matango.wix.com/matangolandesign

Urban Commerce - Nonsense<>Sense

בעולם חסר מנוח, בו העבודה הופכת לחלק אינטגרלי מחיי היומיום של בני האדם, מתרחש תהליך של ספק-דיפוזיה ספק-עיוות בין זמן עבודה לזמן חיים. תודעתנו מועמסת, מקום העבודה הופך לבית שני והבית נאלץ לקבל על עצמו פונקציות חדשות. טשטוש הגבולות סודק את מוסד הבית ומציב את האדם כנווד אורבני הנע בין קליפות בעלות פונקציות "ביתיות". באופן פוטנציאלי נוודות טומנת בחובה ערנות, אולם זאת  אינה מנוצלת כיוון שתודעתנו אינה פנויה. כיצד ניתן לגרום לאדם להיות ערני לסביבתו ולהגיב אליה? הפרויקט בוחן את תגובתם של אנשים במרחב הבורסה לאירוע זמני ושטותי והופך את הרחוב ללוח משחק ארעי. באופן זה הוא מהווה עבורם טריגר להתעוררות, לגילוי סקרנות ולהנעת פעולה בתודעה חופשית.

מנחים: אדר' עודד קוטוק, אדר' קובי זיק, פרופ' יעל מוריה