בן-ישי אור

050-8918098    Orb1006@gmail.com   

הפרויקט מציג תהליך חקירה של התנועה במרחב הבורסה ברמת-גן, שהחל בבחינת נקודות מבט שונות במתחם, בדגש על התנועה סביבן, אליהן ודרכן. בדקתי את הכוריאוגרפיה של המרחב, עקבתי אחר מסלולים בו ובחנתי את מערכת היחסים בין האדם למרחב ואת ההשפעות המרחביות על התנועה העירונית. הפרויקט מציג בדו ובתלת-ממד את תוצרי המחקר, כמו גם נקודות מפנה בתהליך העבודה.

מנחה: אדר' עודד קוטוק