בנהרוש גל

052-5942301    galbh1603@gmail.com   

בוסתנים בחזית החמישית

מתחם הבורסה מאופיין בבנייה לגובה בחלקו ההיקפי ובמבנים נמוכים במרכז. לפיכך חשוב להתייחס לגגות כאל חזית נוספת, מאחר שזוהי החזית המופנית לגורדי השחקים. הפרויקט עוסק בפיתוח החזית החמישית לתכנון בוסתנים: מודל עסקי כלכלי לגידולים חקלאים על גגות מבנים בגובה של עד כ-5 קומות במתחם הבורסה. באופן זה תשולב כלכלה חקלאית באזור ויתווספו ערכי נוף וסביבה.

מנחה: פרופ' יעל מוריה