בן-נתן אנה

052-6479745    annabennatan2014@gmail.com   

שעטנז - בין קודש לחול

סדרת בדים ארוגים בהשראת תפיסותיו של הפילוסוף ג'יל דלז, הרואה בזהות מצב בלתי קבוע. ארגתי בדים בשילוב פשתן וצמר - חומרים מסורתיים בפולין מולדתי, שעירובם אסור ביהדות בהיותו שעטנז. באמצעות הטקסטיל ביקשתי לבטא מורכבות של זהות אישית שמקורה בשילוב מורשת פולנית ויהודית. תהליך העבודה מבטא התנגדות לתפישה פשטנית של זהות כמצב דיכוטומי, המתקיים כסטטוס קוו לא ניתן לשינוי.

  • חומרים: פשתן, צמר, כותנה, חוט סינתטי.
  • טכניקות: אריגה בנול תעשייתי.

מנחים: יובל עציוני, גלי כנעני