בן-יעקב טל

050-2430301    tby360@gmail.com    http://tby360.wix.com/talbenyaacov

רגעי הזמן האבודים

סדרת אריגים וסריגים לאופנה, בהשראת שפת הצילום האנלוגי באמצעות פילם. הצילום מציג תפיסה של מציאות וזמן, מקבע  בזיכרון דימויים של עבר אישי ומאפשר למתבונן בהם פרשנות סובייקטיבית אודותם. ברוח זאת, מעלה עיצוב הטקסטיל בפרויקט הרהורים ביחס לזיכרון ולערכה האסתטי של תמונה שניזוקה בחלוף הזמן.

  •        חומרים: כותנה וצבעני ראקטיב.
  •        טכניקות: אריגה וסריגה תעשייתית, דפוס רשת ורקמה.

מנחים: סמסון שפראן, גלי כנעני