קרן ניב

050-8427344    nivkeren5@gmail.com   

דיסטופיה

הפרויקט עוסק בפוליטיקה של זהויות, תוך ניסיון להטענה תרבותית של פריטי הלבוש בכוח ובקונטקסט חדש שיספק תחושה דיסטופית וסוריאליסטית. השתמשתי בדימויים בעלי פרשנויות של כיבוש, כוח, דיכוי ומיניות, שהתגבשו לכדי נרטיב שלם אחד ה"מדבר" את השיח הקולוניאלי.

החליפה הגברית ומעיל האופנוענים - אותם פריטים הטומנים בחובם קונטקסט של כוח - היוו קו מנחה לגזרות, כששחור נבחר להיות הגוון השולט. הקולקציה עושה שימוש בחומרים אלטרנטיביים ובאובייקטים Ready Made, בהם: תרמילי רובה, חבלים, מתכות ונוצות.