לוננפלד עמית

054-4221577    lunenfeldamit@gmail.com   

שומרי זיכרון

בעידן הטכנולוגי בו אנו חיים העיסוק בתיעוד הוא יומיומי ומתמיד. סבי ברונו לוננפלד, המוכר בכל העולם כפורץ דרך בתחום הפוריות, תיעד את חייו בצורה קפדנית שמקבילה למציאות האינסטגרם והפייסבוק של ימינו.

בקולקציית הגמר בחנתי את הגבולות בין אנלוגי לדיגיטלי, תוך הצגת הניגודיות בין הזיכרון הבלתי-מוחשי, המטשטש עם הזמן, לשומרי הזיכרון הפיזיים (וגם הדיגיטליים), בהם: אלבומי התמונות של סבי וחשבון האינסטגרם שלי.

ההדפסים בוצעו בהדפסת רשת על גבי "דרילים" בהשראת אלבומי התמונות של סבי. הדיסוננס בין אנלוגי לדיגיטלי נוצר באמצעות קווים חדים והבזקים של צבעי יסוד מול הפרחים הרכים בעלי הצבעוניות הפסטלית העדינה.