אביטאן לידר

054-2391303    lidaravi@gmail.com   

שתיקה מושלמת

מסגרת של חוקים, כללי מוסר ונורמות הם בעלי ערך רב לקיומה של חברה, אך לעיתים הם רומסים תחתם את קיומו של האינדיבידואל. הפחד של האדם להפר את הסדר הנדרש, עשוי להוביל לדיכוי יצרים עד לתרדמת רגשית. 

קולקציית הגברים שלי, העשויה צמר ועורות, מבוססת על מערכת של חוקים עיצוביים קבועים ועל חלוקה צבעונית סימטרית וצללית. צבעיה - ורוד, ניוד וכחול - משחקים בין המגדרים והמכלול כולו מבקש לעורר תחושה קיצונית של סגירוּת ושל אווירה מאופקת להחריד.