גליק מתן

054-8085966    MatanGlik@gmail.com   

רחוק מקרוב

הקולקציה עוסקת בפוסט קולוניאליזם, בגלובליות, התבוללות והיטמעות של תרבויות חוץ-מערביות בתרבויות המערב. 

קולקציית הגברים מתארת "אחווה" של שבט מגינאה החדשה בשם "גורוקה", תוך התייחסות להשתלבותו בפנימיית בנים באנגליה. בקולקציה נעשה שימוש בטקסטורות, צבעוניות וצורניות של השבט יחד עם בגדים אייקונים ופורמליים השאולים מפנימיות בנים בריטיות.