בנבנישתה אביגיל

054-5203361    abbybenveniste@gmail.com   

זיכרונות

הפרויקט עוסק בזמן ובזיכרונות. ההבנה כי חיי הולכים ומשתנים גרמה לי לתהליך מתמשך של געגוע, לנבירה במגירות ובבוידעם שקיים ונשכח, בתיעוד ובשימור זיכרונות ילדותי. 

הקולקציה נוצרה בהשראת פריטי הלבוש של ילדותי ומדיגומים בהם חזרתי לעבר. את זיכרונותיי שימרתי באמצעות הדפסים המורכבים מציורי ילדות שלי, עליהם רקמתי ביד חופשית, ציירתי על הבדים ולבסוף ציפיתי הכל בסיליקון.