קסירר נועה

054-7345552    noakasirer@gmail.com   

"הם הינם מה שהיינו, הם הינם מה שעלינו לשוב ולהיות. היינו טבע כמותם ועל תרבותנו להחזיר אותנו בדרך התבונה והחירות אל הטבע. הם מייצגים את ילדותנו שאבדה, המוסיפה לעד להיות הדבר היקר לנו מכל, ועל כן הם ממלאים את ליבנו באיזו תוגה. על כן הם משרים עלינו ריגוש נשגב" (פרידריך שילר).

העבודה עוסקת בחזרה לטבע ובניכוסו, בטבע האדם ובעולם שהיינו רוצים להיכנס לתוכו מדי פעם כדי להתנתק ממציאות הבטון העוטפת אותו ולהתאחד עם הירוק והטבעי.

מנחה: גל ויינשטיין