כהן לבי

054-5880986    libbic@gmail.com   

ריקוד הטווס לקוח מהתרבות העתיקה של בני הדאי בסין. ירוג'ינג, שהיגרה לאיטליה בשנת 2010, משחזרת אותו מצפייה ב-Youtube בחנות בה היא עובדת כמניקוריסטית. דרך גופה היא יוצרת רצף חדש אל מולדתה.

עבודת הווידאו מחזירה את החוויה המסורתית לממד הדיגיטלי, במסלול מעגלי של פרשנות - מהמופשט אל הפיזי.

מנחה: נירה פרג