להב טופז

052-6584172    topazlahav@gmail.com   

מנגנוני התקשורת בתוך הרשת הווירטואלית מייצרים מרחב לתקשורת בין-אישית, לחופש ביטוי ולחשיפת אפשרויות בלתי-מוגבלות דרך מסווה. באופן זה מתבצעת  "בקרת תנועה" של הפרט ועולה השאלה: האם הרשת לוכדת את מי שמבטו מופנה אל עצמו?

העבודה מבקשת לערער על זהותו של האדם בין המרחב הממשי לווירטואלי, מתוך ניסיון להבין את השפעתה של האבולוציה הטכנולוגית בחיינו.

מנחה: ינאי טויסטר