שגיא תות

050-6432275    tootsagi1@gmail.com   

קבוצה פתוחה

בסדרת העבודות "קבוצה פתוחה" אני שולפת את המידע הנרשם בגוף במהלך אינטראקציות אנושיות ומתרגמת אותו לדיאגרמות ולתרשימים. אני מתבוננת על היוונים שלמדו לשמר את יכולת הזיכרון במרחב באמצעות צורות גאומטריות, על עץ החיים הקבלי ועל דינאמיקות קבוצתיות אנושיות המתרחשות סביבי, בהן כל שינוי - ולו הקל שבקלים - מייצר סביבה חדשה שניתן לחקור ולמדוד. את החומרים הללו אני אוספת, שומרת ומתעדת בסטודיו.

מנחה: ינאי טויסטר