רווח מעין

050-6300940    m.revach940@gmail.com   

דירה בתחתונים

כאמנית אני מעוניינת לסמן על ציר הזמן מאפיינים תרבותיים של בני דורי. החיפוש אחר אותנטיות הוביל אותי לחקור את ההשפעות החברתיות הקרובות אליי ביותר. דרך ניסיון לברר מהם הסימפטומים של דור, נוצר חיבור של מציאויות החולקות את אותו מרחב ציורי. על-מנת ליצור ערוץ תקשורת פתוח בתוך הציור, אני פועלת בטכניקות שונות, מבטלת הירארכיות קיימות ומנסה ליצור סדר חדש של בלגן.

מנחה: עלמה יצחקי