רובינשטיין ליטל ודאום-מרקס אביבה

054-5969781    lital.rubinstein@gmail.com   

מפעל כמה - לאיזון מידות

הפרויקט נוצר מתוך כאב משותף לנוכח המציאות הכאוטית העכשווית המאופיינת בהקצנה אידיאולוגית, בתחושות של פחד ושנאה ובפירוד בין קבוצות חברתיות רבות מדי.

המיצב "מפעל כמה - לאיזון מידות" מבקש לפרק באופן סימבולי את הכאוס מסביבנו, תוך הגדרתו של סדר חדש. זה בא לידי ביטוי בפעולת פס-יצור מפעלי, המנסה לאזן בין שתי נקודות קיצון של יסוד המים. בכך היא מהווה מטאפורה לקריאה ולבחינה מחדש של מידת האיזון בבסיס אופיים של בני האדם המרכיבים את החברה.

מנחים: עילית אזולאי וינאי טויסטר