פרום בר

054-6799374    barfrom@gmail.com   

אוקומה

בפרויקט "אוקומה", המורכב ממספר אובייקטים, התייחסתי לדיקט כאל מפה המתארת פני שטח אבודים. חיתוך והדבקה של חומר הגלם הפכו את המפה הדו-ממדית למודל תלת-ממדי וכך נחשפו פני שטח חדשים.

כמו פרקטיקה ארכיאולוגית המנסה לפצות על הפער ההיסטורי, כך העבודה מבקשת לצמצם את הפער התעשייתי שבין אופני הייצור לצריכה ולהצביע על העץ כמקור קיים, כצורת חיים שנגדעה.

מנחה: אתי אברג׳יל