פלאי דניאל

054-7453067    dmpaley@gmail.com   

דפוס הפעולה שמלווה אותי ביצירתי בסטודיו בכלל, ובפרויקט זה בפרט, הוא בידוד וצמצום של זיכרונות וחוויות לכדי סימנים מובחנים והרחבתם לאובייקט בעל רבדים שונים. באופן זה נוצרים אובייקטים המתארים את קיומי בעולם, מה שמקבל משמעות עמוקה יותר עם הצבת גופי שלי כיחידת המידה של היצירה. תהליך הפקת חומרי הגלם מהווה חלק מרכזי ביצירה, כמו גם העיסוק בעשייה בין חלל פיזי לרוחני.

מנחים: מתי הראל, לארי אברמסון