עמרני ים

054-7556556    yam.amr@gmail.com   

סדינים

גוף העבודות מבוסס על הצטברות של מאגרי דימויים המורכבים מאלמנטים מקצוות שונים בתרבות האינסטנט הגלובלית. העומס בהופעתם, כמו גם היערמותם בשכבות, מבקש להסתייג מהייצוג עצמו.

בפרויקט "סדינים" אני מייצר הכלאות, מקבץ גלויות וגורם להתנגשויות והפרעות בין דימויים; בכך אני מנטרל את הפונקציונאליות שלהם ומשרה תחושת אי-נוחות המשדרת ניהיליזם והיעדר עמדה קוהרנטית. את הכל אני מניח על בד שגרתי, כהצהרה התוחמת שדה קרב, הוא קצה הדיסציפלינה.

מנחה: לארי אברמסון