לירי ספיר-קסם

058-7654838    sapir.k.leary@gmail   

חיבוק במעלה ההר

אני הולכת בעולם, פוגשת אנשים, נתקלת בסיטואציות וכשמשהו בהן מדבר אלי אני מתעדת אותן ומשתפת אותן. אני מחפשת רגעים ומנסה לחיות אותם מחדש, להבין אותם, להוכיח אותם, להתפלש בהם, להתפלש בצבע, בתשוקה וגם בכאב. דרך הרגעים הקטנים הללו והמשמעות שאני מוצאת בהם, אני מנסה ליצור קשר עם הצופה ועם חיי היומיום והתשוקות שלה.

מנחה: לארי אברמסון