משה שירה

054-6423355    shiragush8@gmail.com   

שגרה

זיכרונות וחוויות אישיות של שגרת חיים סביב מקלטים באזור נהריה, שם גדלתי, הובילו אותי לתהליך מחקרי ולעבודה בסטודיו. מתוך המבנה החיצוני של המקלטים הציבוריים בעיר, יצרתי אובייקטים פיסוליים הדגומים מתוך המציאות ומתצלומים המתארים חלקי קיר פצוע או חשוף בקירות המקלט. שניהם שזורים זה בזה במיצב המציע מבט של הפשטה על הרבדים השונים של המציאות הקטועה, המקושטת באלמנטים השונים של מרחבי ביטחון.

מנחה: עילית אזולאי