רביב רוני

054-5696910    roniraviv2@gmail.com   

Overlay

דרך אובייקטים שבניתי, אני בוחנת את הגוף בהקשר של היחסים בין פנים לחוץ. אני עובדת עם בד, שנטייתו להיצמד לגוף ולקבל את צורתו מאפשרת לו לתפקד כעור,  ומייצרת מתח בין הסתרה לחשיפת פני השטח עליהם הוא נפרש. חזית זאת מכילה עבורי את הפנטזיה והפחד ממה שרוחש תחתיה, לכן מושג הפצע - המאפשר זליגה של פנים וחוץ הגוף זה לתוך זה - מהותי לעבודתי.

מנחה: איתן בוגנים