לביא יסמין

052-4867665    yasminelavi@walla.com   

לראות בבוץ

האם חומרים מגיעים עם כאב? האם רצוי או ניתן לטפל בהם כדי שידברו? האם החזרתיות הסדרתית שמגיחה אט-אט, כמעט מאליה, חור אחר חור, תדבר בנו סוד?

דימויים מדבריים ראשוניים, פעולות בוציות, הטבעת זיכרון - היה לא היה: באמצעות רישומים, טכניקות וחומרים שונים, אני נוגעת בשאלות העולות בי.

מנחה: איתן בוגנים