כדורי אופיר

052-3994428    ofir1077@walla.co.il   

הבזות כמעטפת הגנה

באמצעות שיבוש אסתטי של החומר, שינויים במצבי הצבירה ודחיפה שלו אל קצה יכולתו, יצרתי יריעות לטקס וסיליקון המדמות מעטפת וקרום הגנה גופני.

הדימויים המרכיבים את העבודה עוסקים בחשיפה וניקוז של תחושות בזות סוגסטיביות, סמויות מן העין וחבויות מתחת לפני השטח. קשרתי מסה גדולה של יחידות מלאכותיות, המתחברות למחבר פיסולי מורכב, המדמה אורגניזם חי.

מנחה: אתי אברג׳יל