יוסף מאיה

054-6855777    mayajosef5@gmail.com   

סדרת ציורים ורישומים שצמחו מתוך החרדה החברתית שמלווה אותי מגיל צעיר. כל אחד מהם מציג שלב אחר של החרדה ומצב נפשי תואם כלפי החברה.

הדימויים והחללים המתוארים בעבודות נוצרו בהשראת עולם הקולנוע, בפרט מהסרט "מנועים שקטים", תוך עיסוק בצללי דימויים ובחללים אפלים. אלו נובעים מתוך החרדה הקיימת בכל יום ומייצגים את נוכחותה.

מנחה: מתי הראל